Online pesten

 

Veel jongeren geven aan dat ze wel eens gepest zijn op de

computer. Meestal gebeurt dat op MSN.

 

28% Van de jongeren is maandelijks het slachtoffer van online pesten.

Bij 9% gebeurt dat wekelijks.

 

Eigenaardig dat jongeren denken dat online pesten veiliger is

om te doen. “Ze kunnen toch niet bewijzen dat je het gedaan hebt.”

 

Daardoor is het pesten vaak harder en groffer.

De waarheid is, dat het heel erg goed te bewijzen is


wie het heeft gedaan.

 

• Iemand online belachelijk maken

• Uitschelden via MSN

• Foto’s van elkaar online zetten met vervelende teksten

• Versturen van anonieme dreigmailtjes

• Homepages en e-mailadressen hacken

• Opzettelijk virussen naar elkaar versturen 


 

 

 


Als je digitaal gepest wordt, is het heel gemakkelijk

om ze ‘even terug te pakken’.

Ruim een kwart van de jongeren scheldt zelf wel eens iemand uit

op internet.

En één op de twintig heeft wel eens een foto van iemand

op het internet gezet, terwijl diegene daar niet van afwist.

 

Jongeren die online én in het gewone leven gepest worden,

hebben een veel grotere kans om depressief te worden.

Want het pesten gaat dan door tot wat een veilige plek zou moeten zijn: thuis.

Soms zelfs tot in je slaapkamer, als daar je pc staat.

 

 

 

 

 

 

Wat kun je tegen online pesten doen?

 

• Als het via de MSN gaat, kun je een pester altijd blokkeren. 

  Daarmee is het in principe klaar.

 

• Als je via je e-mail gepest wordt, neem dan een nieuw

  e-mailadres en geef het alleen aan betrouwbare mensen.

 

• Vertel het aan iemand dat je online wordt gepest,

  bijvoorbeeld je vrienden of je ouders, docent of  

  vertrouwenspersoon.

 

• 70% van de jongeren die online gepest worden, vertelt dit niet

   aan zijn ouders.

   Toch is het aan te raden dit wel te doen, het liefst zo vroeg

   mogelijk.

   Dan kunnen je ouders met je meedenken wat je het beste  

   kunt doen. Wel zo’n veilig gevoel.

 

• Ga niet terug pesten. Je zult merken dat het dan alleen maar

  erger wordt.